black decorative triangle
Werken in coating

Werken als inpakker

Ja, ik wil werken als inpakker

WERKEN IN COATING

Inpakker

Het inpakken van de onderdelen is de finale fase van het productieproces om de behandelde stukken terug naar de klant te sturen. Zowel de eindcontrole van de stukken, de vereiste herwerkingen van de onderdelen als het correct inpakken zijn belangrijke taken binnen deze job. Het doel is dat de klanten de geleverde onderdelen terugkrijgen volgens de aangegeven specificaties en binnen de gevraagde tijd.

Takenpakket:

  • Het uit de rekken halen van de behandelde stukken.
  • Visueel controleren en beoordelen van de coating.
  • Verpakken van de afgewerkte stukken.
  • Opvolgen van de kwaliteit.
  • Meest voorkomende oorzaken van uitval kennen en deze communiceren aan de leidinggevende of zelf corrigeren in het proces.
  • Opmaken en opvolgen van de planning.
  • Houden van dagelijks overleg.
  • Controleren op het nakomen van gemaakte afspraken.

Ja, ik wil werken als inpakker